Om oss   Kontakt oss         

Lars Erik Øi

Arrangør: Ål kulturhus
Tid: Torsdag 12. oktober 2017

Energiøkonomisering og fornybar energi: Kva er viktig og kva er riktig?

Kloden blir varmare, og energi har vorte eit heitt tema.
Kva bør me gjere privat, nasjonal og globalt for å møte energiutfordringane?

Skal me velje det mest miljøvennlege eller det billigaste alternativet?
Skal me legge ned arbeidsplassar som gir store klimagassutslepp?
Skal me eksportere miljøvennleg energi? Er el-bil miljøvennleg?

Lars Erik Øi stiller mange spørsmål og gir nokre svar.
Det blir opna for spørsmål og diskusjon etter foredraget.

Lars Erik Øi er professor på Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved
Høgskolen i Sørøst-Norge. Han er utdanna sivilingeniør i kjemiteknikk og
har doktorgrad på CO2-fangst.

GRATIS INNGANG. Stad: Ål bibliotek.

 

OKT
12
TOR
Lars Erik Øi
Stad: Ål bibliotek
GRATIS (ikkje behov for billett)
Kl: 19:30

Kommentarer:

comments powered by Disqus

Annonser