Om oss   Kontakt oss         

Nåde deg, Martin (Ål kyrkjeakademi)

Arrangør: Ål kulturhus
Tid: Tysdag 26.september 2017

Ål kyrkjeakademi presenterer:

"Nåde deg, Martin" med biskop Per Arne Dahl

Med eit bakteppe av sårbar sjølvkjensle, på leiting etter å finne oss sjølve, og med ei oppleving av skuld eller skam er Martin Luther si tale om nåde både frigjerande og nyskapande. I dette foredraget ynskjer biskop Per Arne Dahl å syne oss korleis dette framleis er aktuelt og livgjevande. 2017 er 500-års jubileet for Luther og reformasjonen. Ål Kyrkjeakademi er svært glad for å kunne opne haustsemesteret med dette Luther-foredraget ved vår eigen biskop. Per Arne Dahl er kjent som prest og biskop i den norske kyrkja, men han er kanskje vel så kjent som forfattar, foredragshaldar og avisspaltist. Han har i mange år hatt faste spalter både i Aftenposten og andre aviser. Han har også gjeve ut ei rekkje bøker.

SEP
26
TYS
Nåde deg, Martin (Ål kyrkjeakademi)
Stad: Ål kulturhus - Nesch-museet
Kr 150/120,-
Kl: 19:15

Kommentarer:

comments powered by Disqus

Annonser