Velkommen til Hallingbillett, din lokale billettportal!

Framsida Arrangement Sida mi Handlekurv Login Bli medlem Gåvekort Kontakt oss ×
Framsida

Merk!

Billettsalget til dette arrangementet sluttet: 23. september 2019

Bibelen sin plass i kvardagssamfunnet (Ål kyrkjeak

 

Foredrag v/Sylfest Lomheim

Foredraget har to hovudpunkt: Det eine er å syna kor sterkt Bibelen står kulturelt og samfunnsmessig, om enn ikkje som kristent læreskrift. Det andre er å dokumentera kor overraskande mykje frå Bibelen som stadig gjer seg gjeldande i kvardagsspråket.

Sylfest Lomheim er fødd i Hafslo 1945 og utdanna i språk ved UiO og har undervist på universitet i Frankrike. Han har vore språkkonsulent i NRK, statssekretær i Jagland-regjeringa, professor i norsk og omsetjing frå 2003. Lomheim var den første direktøren for Språkrådet, statens kompetansesenter i språkspørsmål (2004-2010). Han har utgitt rundt femten bøker om ulike språklege tema og deltok i arbeidet med den nyaste Bibelomsetjinga (2011).

Info:

Tid:

Onsdag 21. november

Stad:

Ål kulturhus

Forestillinger:

Annonser:

Kart:

Tilbakemeldinger: