Velkommen til Hallingbillett, din lokale billettportal!

Framsida Arrangement Sida mi Handlekurv Login Bli medlem Gåvekort Kontakt oss ×
Framsida

Merk!

Billettsalget til dette arrangementet sluttet: 23. september 2019

Foredrag v/Sveinung Hansen (Ål kyrkjeakademi)

Ei gjestfri kyrkje 
- for menneske som er undervegs


Foredrag v/prost i Hallingdal Sveinung Hansen

Prosten i Hallingdal, Sveinung Hansen vil snakke om korleis kyrkja kan møte menneske som er undervegs i sine indre og i sine ytre liv. I reiseliv og i sjelesorg er gjestfridom, kvile og rekreasjon viktig. 
Hansen vil med utgangspunkt i erfaringane sine som prest i reiselivskommunen Hol og frå arbeid som utdanningsprest på Institutt for sjelesorg, undersøke om det kan skapast ein teologi for menneske 
på indre og ytre reise.

Sveinung Hansen starta opp som prost i Hallingdal i mai. Han har tidligare hatt arbeid 
med trusopplæring for born og unge i Bærum og med utvikling og omorganisering av 
kyrkja i Oslo. Frå 2011 var han sokneprest i Dagali og Skurdalen, Hol og Hovet sokn. 
I 2018/2019 var han utdanningsprest på Institutt for sjelesorg ved Modum Bad.

 

Info:

Tid:

Onsdag 11. september

Stad:

Ål kulturhus - Galleri Syningen

Forestillinger:

Annonser:

Kart:

Tilbakemeldinger: