Om oss   Kontakt oss         

Foredrag v/Sevat Lappegard (Ål kyrkjeakademi)

Arrangør: Ål kulturhus
Tid: Fredag 2. februar 2018

Folkekyrkje – ei kyrkje for folket
Foredrag v/Sevat Lappegard

Grunnlova sine bestemmelsar om religion vart nyformulert i 2012. I 1814 grunnlova  heitte det «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion». No heiter det: «Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke».
Kva er ei folkekyrkje? Kva meiner vi når vi gjennom nasjonalforsamlinga vår einstemt seier at vi vil ha ei folkekyrkje?
 
Korleis kan kyrkja i Ål og i Hallingdal vera ei folkekyrkje?
Sevat Lappegard (f.1948) har vore prost i Elverum frå 1992. Han underviste nye prestar og forska på folkekyrkje ved Universitetet i Oslo i perioden 1981-92. I Elverum har han utvikla arbeidsmodellar for folkekyrkja og vore sentral i Hamar bispedømme i utvikling av nye liturgiar for gravferd, dåp, konfirmasjon og for gudstenesta med formål «Ei kyrkje for folket».

 

 

FEB
2
FRE
Foredrag v/Sevat Lappegard (Ål kyrkjeakademi)
Stad: Ål kulturhus - Nesch-museet
Kr 150/120,-
Kl: 19:15

Kommentarer:

comments powered by Disqus

Annonser