Om oss   Kontakt oss         
Gåvekort
Gåvekort er ein super ting å gje bort til kulturinteresserte. Me tilbyr våre eigne gåvekort som du kan nytte for billettkjøp på nett. Kjøpet foregår på desse sidene og du får tilsendt gåvekortet på e-post som du enten kan skrive ut eller sende til mottakaren.

Gåvekortet inneheld ei gåvekode som blir nytta ved bruk av kortet.  

 

Kjøp gåvekort her:

Velg sum på gåvekortet under. Du kjem så til betalingssida for registrering av betalingsinformasjon. Du mottar stadfesting og gåvekort på e-post når betalinga er fullført.

Velg sum på gåvekort:


Merk: Gåvekortet kan du berre nytte på hallingbillett.no. Det er ikkje høve til å nytte desse i døra på arrangementa.

Tilbake til framsida

Annonser